1:10 PM ET, MON AUG 31
+245
-265
45%
55%
7.5
2:07 PM ET, MON AUG 31
+160
-170
49%
51%
10.5
4:10 PM ET, MON AUG 31
+138
-148
59%
41%
9
6:40 PM ET, MON AUG 31
+107
-117
58%
42%
9.5
7:05 PM ET, MON AUG 31
+133
-143
49%
51%
7.5
7:05 PM ET, MON AUG 31
+125
-135
47%
53%
10.5
7:30 PM ET, MON AUG 31
-200
+170
71%
29%
9.5
7:40 PM ET, MON AUG 31
+132
-141
8.5
8:05 PM ET, MON AUG 31
-220
+200
68%
32%
7.5
8:10 PM ET, MON AUG 31
-128
+118
59%
41%
9
9:40 PM ET, MON AUG 31
+100
-110
55%
45%
12